Organisatie

Organisatie

Stichting Muziekhuis Utrecht

Loevenhoutsedijk 301

3552 XE Utrecht

Fiscaal nummer: 8104.47.393

KvK: 30176440

 

Directeur-bestuurder:

Henk Heuvelmans

 

Raad van Toezicht:

Johan Kolsteeg - Voorzitter

Mijke van den Brand - Lid

Mathieu Heinrichs - Lid

 

Beheer / techniek:

Ruud Kluten

 

Doelstelling:

Statuten, artikel 2: "Het dienen als podium voor projecten, al of niet samen met andere Utrechtse kunstinstellingen en -organisaties; optredens van samenwerkende Utrechtse professionele muziekensembles te initiëren binnen de gemeente Utrecht, waarbij de stad fungeert als podium; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

 

Stichting Muziekhuis Utrecht is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling.

 


 

Jaarverslag:

download het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017