Organisatie

Muziekhuis Utrecht is een voorziening die open staat voor alle relevante spelers in het Utrechtse muziekveld en daarbuiten. Door de gemeente is Muziekhuis Utrecht aangemerkte als “voorwaardenscheppende organisatie”. Dat houdt o.a. in dat Muziekhuis Utrecht amateurs en professionals begeleidt en faciliteert, ruimte biedt aan organisaties om hun producties voor te bereiden en op te bouwen, en een plek is waar onderzoeken en experimenteren mogelijk zijn. Muziekhuis Utrecht is een organisatie die het functioneren van anderen bevordert: een plaats vóór en ván die andere organisaties. Daarmee vervult Muziekhuis Utrecht een belangrijke rol in de creatieve keten die met beperkte middelen gerealiseerd wordt. Muziekhuis Utrecht is een verzamelgebouw van kantoorruimtes, studio’s en een grote zaal, die niet alleen door professionele Utrechtse en landelijk opererende ensembles maar ook door studenten van verschillende opleidingen en zeer uiteenlopende amateurgezelschappen gebruikt worden voor hun repetities en bijzondere presentaties. Diverse groepen zijn vaste gebruikers van het gebouw en anderen komen regelmatig terug. De kantoorruimtes in Muziekhuis Utrecht worden gebruikt voor eigen staf, en worden op dit moment verhuurd aan Ensemble Insomnio, Gaudeamus, Operamakers, De Fanfarecoach en Parmando-TV. Ruimte huren bij Muziekhuis Utrecht? Als je interesse hebt om een van de studio's te huren of kantoorruimte nodig hebt, neem dan contact op met Muziekhuis Utrecht.

Organisatie

Stichting Muziekhuis Utrecht

Loevenhoutsedijk 301

3552 XE Utrecht

Fiscaal nummer: 8104.47.393

KvK: 30176440

 

Directeur-bestuurder:

Henk Heuvelmans

 

Raad van Toezicht:

Johan Kolsteeg - Voorzitter

Mijke van den Brand - Lid

Mathieu Heinrichs - Lid

 

Beheer / techniek:

Ruud Kluten

 

Doelstelling:

Statuten, artikel 2: "Het dienen als podium voor projecten, al of niet samen met andere Utrechtse kunstinstellingen en -organisaties; optredens van samenwerkende Utrechtse professionele muziekensembles te initiëren binnen de gemeente Utrecht, waarbij de stad fungeert als podium; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

 

Stichting Muziekhuis Utrecht is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling.

Leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak onbezoldigd.

Stichting Muziekhuis Utrecht onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 

 

Jaarverslag:

download het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018